Relacje inwestorskie
Newsletter
Bądź na bieżąco z informacjami!
informacje handlowe
relacje inwestorskie
2008

Raporty bieżące z 2008 roku


30.12.2008

 114/2008

Zawarcie umowy kupna sprzedaży nieruchomości
 30.12.2008

 113/2008

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 30.12.2008r.
 
 30.12.2008

 112/2008

 Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 30.12.2008r.
 
 23.12.2008

 111/2008

Treść projektów uchwał na NWZA Drozapol-Profil S.A. w dniu 09.01.2009r.
 
 19.12.2008

 110/2008

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
 
 18.12.2008

 109/2008

 Umorzenie obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D
 
 15.12.2008

 108/2008

 Treść projektów uchwał na NWZA Drozapol-Profil S.A. w dniu 30.12.2008r.
 
 15.12.2008

 107/2008

  Zawarcie umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.  
 10.12.2008

 106/2008

 Publikacja pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia spółek
 
 04.12.2008

 105/2008

 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B i D
 
 04.12.2008

 104/2008

Umorzenie obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D
 
 24.11.2008

 103/2008

 Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 
 24.11.2008

 102/2008

 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem / Załącznik
 
 21.11.2008

 101/2008

 Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 07.11.2008

 100/2008

 Zawarcie umowy na dostawy towarów
 
 07.11.2008

 99/2008

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
 
 29.10.2008

 98/2008

 Zawarcie umowy z Bankiem Pekao S.A.
 
 17.10.2008

 97/2008

 Podpisanie umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
 
 08.10.2008

 96/2008

 Podpisanie umowy objęcia akcji spółki zależnej
 
 02.10.2008

 95/2008

Sfinalizowanie transakcji nabycia akcji w spółce Glob-Profil S.A.
 
 12.09.2008

 94/2008

 Zakończenie zapisów na akcje z Programu Motywacyjnego dla Kluczowych Pracowników
 
 01.09.2008

 93/2008

 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych / Załącznik
 
 22.08.2008

 92/2008

 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych / Załącznik
 
 21.08.2008

 91/2008

 Decyzja Prezesa UOKiK
 
 11.08.2008

 90/2008

 Odtajnienie nazwy firmy
 
 04.08.2008

 89/2008

 Kwota dywidendy na 1 akcję
 
 01.08.2008

 88/2008

 Rekordowa sprzedaż w lipcu
 
 22.07.2008

 87/2008

Okresowe wstrzymanie wykupu akcji celem umorzenia
 
 22.07.2008

 85/2008

 Podpisanie umowy warunkowej przejęcia pakietu kontrolnego
 
 18.07.2008

 84/2008

Aneks do znaczącej umowy
 
 16.07.2008

 83/2008

 Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki / Załącznik
 
 15.07.2008

 82/2008

 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
 
 01.07.2008

 81/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
 
 27.06.2008

 80/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 27.06.2008

 79/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 26.06.2008

 78/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 24.06.2008

 77/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 24.06.2008

 76/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 20.06.2008

 75/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 20.06.2008

 74/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 19.06.2008

 73/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 17.06.2008

 72/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 13.06.2008

 71/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 13.06.2008

 70/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 12.06.2008

 69/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 10.06.2008

 68/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 09.06.2008

 67/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 06.06.2008

 66/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 05.06.2008

 65/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 04.06.2008

 64/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 03.06.2008

 63/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 02.06.2008

 62/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 30.05.2008

 61/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 29.05.2008

 60/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 28.05.2008

 59/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 27.05.2008

 58/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 26.05.2008

 57/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 23.05.2008

 56/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 21.05.2008

 55/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 21.05.2008

 54/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 19.05.2008

 53/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 19.05.2008

 52/2008

Informacje dotyczące Prokurenta
 
 16.05.2008

 51/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 16.05.2008

 50/2008

Powołanie Prokurenta
 
 16.05.2008

 49/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 15.05.2008

 48/2008

Informacja o stosowaniu wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 
 15.05.2008

 47/2008

 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
 
 15.05.2008

 46/2008

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 15 maja 2008 roku
 
 15.05.2008

 45/2008

 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 
 15.05.2008

 44/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 14.05.2008

 43/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 13.05.2008

 42/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 09.05.2008

 40/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 09.05.2008

 39/2008

Aneks do znaczącej umowy
 
 09.05.2008

 38/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 08.05.2008

 37/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 07.05.2008

 36/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 06.05.2008

 35/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 30.04.2008

 34/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 30.04.2008

 33/2008

 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku / Załącznik
 
 30.04.2008

 32/2008

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drozapol-Profil S.A.
 
 30.04.2008

 31/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 29.04.2008

 30/2008

Pozytywne zaopiniowanie dywidendy przez Rade Nadzorczą
 
 29.04.2008

 29/2008

 Wybór biegłego rewidenta
 
 28.04.2008

 28/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 23.04.2008

 27/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 22.04.2008

 26/2008

 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
 
 22.04.2008

 25/2008

 Propozycja dywidendy
 
 22.04.2008

 24/2008

 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 
 21.04.2008

 23/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 18.04.2008

 22/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 18.04.2008

 21/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 14.04.2008

 20/2008

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 11.04.2008

 19/2008

 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  
 10.04.2008

 18/2008

 Informacja dotycząca skupu akcji własnych
 
 09.04.2008

 17/2008

Rozpoczęcie skupu akcji własnych
 
 18.03.2008

 16/2008

  Informacja o stosowaniu wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW  
 18.03.2008

 15/2008

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 18 marca 2008 roku  
 18.03.2008

 14/2008

Uchwały podjęte przez NWZA
 
 04.03.2008

 12/2008

 Treść projektów uchwał na NWZA Drozapol-Profil S.A.
 
 11.02.2008

 11/2008

 Odzyskanie należności
 
 11.02.2008

 10/2008

 Zamierzenia Spółki / Załącznik
 
 11.02.2008

 9/2008

 Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
 
 08.02.2008

 6/2008/k

 Sprostowanie omyłki pisarskiej
 
 07.02.2008

 8/2008

 Porządek obrad NWZA
 
 07.02.2008

 7/2008

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 7 lutego 2008 roku  
 07.02.2008

 6/2008

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 
 24.01.2008

 4/2008

 Treść projektów uchwał na NWZA Drozapol-Profil S.A.
 
 16.01.2008

 3/2008

 Aneks do znaczącej umowy
 
 02.01.2008

 2/2008

 Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku
 
 02.01.2008

 1/2008

  Informacja dotycząca niestosowania wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW  

Link został wysłany!

Polecane

Kontakt dla inwestorów
biuro@drozapol.pl
Tel:  +48  52 326-09-00

Nieprawidłowe dane
Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Czytaj więcej »